Nazorg

Home » Bij overlijden » Nazorg

Nazorg

Ook na de uitvaart kunt u op ons rekenen:

Praktisch; 

 • Administratieve tool (log hiernaast in).
 • Boeken met tips (hieronder).
 • Met raad en daad; bel gerust.

Emotioneel; 

 • Een goed gesprek kan altijd. Zakelijk en privé weten wij veel van rouw en wat daarbij komt kijken.
 • Boekentips. Kennis over wat rouw is en wat er dan in u kan gebeuren kan u verder helpen.
 • Tips voor activiteiten zoals bijvoorbeeld rouwwandelingen, en waar u rouwbegeleiding kunt volgen.

Nabestaanden log in Closure

Closure | NabestaandenLoket

On-line tool om al uw opzeggingen en contractovernames in 1x te regelen. Van telefoonabonnement en verzekering tot aan social media.

Alleenstaande / ongehuwde

Alleenstaande & ongehuwde

Gratis bij uitvaart, anders €13,50

06-12694998 (dag en nacht)

Zorgen Erna – Afwikkeling nalatenschap

De afwikkeling van de nalatenschap van een overledene is vaak erg complex. Zorgen Erna maakt het u in deze moeilijke periode wat makkelijker. Zorgen Erna heeft een chronologische opbouw. Dat zorgt voor overzicht en inzicht in alle zaken, die al gedaan zijn en die nog moeten gebeuren. Dat bespaart veel moeite en onduidelijkheid in het afwikkelingstraject. Ook bevat Zorgen Erna handige checklists en adressen van relevante instanties en informatieverstrekkers.

Partner

Partner

Gratis bij uitvaart, anders €13,50

Heb je een vraag of wil je een boekje bestellen?

Contact of een boekje bestellen

Heeft u nog vraagen?

Veel gestelde vragen

Post doorsturen

Op het adres van een overledene wordt vaak nog post bezorgd. Met de Nabestaandenservice (zie tab 4 nabestaandenservice) kunt u post geadresseerd aan de overledene laten doorsturen naar een ander adres. BRON: https://jouw.postnl.nl/rouwpost/

Aangifte erfbelasting

De bezittingen van de overledene (de erfenis) gaan over naar de erfgenamen. Als u erft, dan moet u hierover mogelijk erfbelasting betalen. De erfgenamen kunnen apart of samen aangifte doen. U ontvangt daarvoor een aangiftebiljet.Dit is alleen van toepassing wanneer de overledene in Nederland stond ingeschreven of wanneer de overledene niet langer dan 10 jaar in een ander land staat ingeschreven.
Als de overledene niet in Nederland stond ingeschreven, geeft u het bericht van het overlijden zo spoedig mogelijk door aan de Belastingdienst/kantoor Buitenland, afdeling klantregistratie, Postbus 2865, 6401 Dj Heerlen, Nederland. Doe daarbij een afschrift van de overlijdensakte en uw naam en adres. Vermeld ook naam, adres en burgerservicenummer van de overledene
Lees meer over erfbelasting

Inkomstenbelasting

Als de overledene over het jaar vóór overlijden aangifte inkomstenbelasting deed, zal voor het jaar van overlijden ook een aangifte moeten worden gedaan.Wanneer de overledene in Nederland stond ingeschreven, dan wordt op naam van hem/haar na een paar maanden een aangiftebiljet toegestuurd. Wanneer u voor uw overleden partner en uzelf samen aangifte wilt doen, dan kan dat ook. U doet dan aangifte na afloop van het jaar.

Wanneer de overledene niet in Nederland staat ingeschreven, geeft u het bericht van het overlijden zo spoedig mogelijk door aan de Belastingdienst/kantoor Buitenland, afdeling klantregistratie, Postbus 2865, 6401 Dj Heerlen, Nederland. Doe daarbij een afschrift van de overlijdensakte en uw naam en adres. Vermeld ook naam, adres en burgerservicenummer van de overledene.

Lees meer over aangifte doen voor een overledene
Lees meer over aangifte inkomstenbelasting buitenland

Kentekenregister

Gegevens overledene inzien in kentekenregister. Mocht u als nabestaande niet weten of de overledene één of meer kentekens op naam heeft staan, dan kunt u zijn/haar gegevens in het kentekenregister van de RDW inzien. U moet daarvoor wel een bewijs hebben waaruit uw relatie met de overledene blijkt. Dit kan bijvoorbeeld een verklaring van erfrecht zijn. Die kunt u alleen krijgen als de verdeling van de erfenis via een notaris wordt geregeld. Als u geen verklaring van erfrecht kunt krijgen, volstaat een (uitgebreid) uittreksel uit de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA).Lees meer over gegevens inzien in kentekenregister

Kentekenbewijs aanvragen na overlijden eigenaar

Als (een deel van) het kentekenbewijs van het voertuig van de overledene ontbreekt, kunt u als nabestaande een vervangend kentekenbewijs aanvragen bij de RDW. Om het voertuig op naam van de nieuwe eigenaar te kunnen zetten en/of te verkopen, heeft u een compleet kentekenbewijs nodig. Een compleet kentekenbewijs bestaat uit een Voertuig-, Tenaamstellings – en Overschrijvingsbewijs.Lees meer over aanvragen kentekenbewijs.

Voertuig overschrijven na overlijden eigenaar

Als de eigenaar/houder van een voertuig overlijdt en iemand anders wordt eigenaar van het voertuig, dan is die nieuwe eigenaar verplicht het kentekenbewijs binnen vijf weken op zijn naam te laten overschrijven.Dus ook als uw partner (eigenaar/houder) is overleden en u behoudt het voertuig, dan moet u het kenteken op uw naam laten overschrijven.
Lees meer over kentekenbewijs overschrijven.

Tegemoetkoming scholieren

Als beide ouders zijn overleden en er is geen voogd aangewezen, kan een beroep gedaan worden op de zogenaamde hardheidsclausule. DUO laat dan bij de berekening van de aanvullende toelage, het inkomen van de ouders buiten beschouwing. Denkt u dat deze regeling op u van toepassing is, neem dan contact op met een servicekantoor bij u in de buurt. De medewerkers kunnen u vertellen wat u moet doen en welke bewijsstukken u moet opsturen naar DUO.
Lees hier de folder ‘Tegemoetkoming scholieren’.
Voor adressen van de servicekantoren klik hier

Lesgeld terugkrijgen

Volgde de overledene een voltijdopleiding (VAVO: vmbo, havo of vwo) of een beroepsopleidende leerweg (BOL) en was hij of zij op 1 augustus 18 jaar of ouder? Dan was hij of zij lesgeldplichtig. In geval van overlijden betaalt de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) onder bepaalde voorwaarden een deel van het betaalde lesgeld terug.Woonde de overledene in Nederland? Dan krijgt DUO automatisch bericht van het overlijden via de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA).
Lees meer over teruggaaf lesgeld

Aanvullende beurs

Had de overledene kinderen die studiefinanciering ontvangen? Als een ouder overlijdt kan dat gevolgen hebben voor de aanvullende beurs van een student. Een aanvullende beurs is een toelage die een student naast de basisbeurs kan aanvragen. De aanvullende beurs is afhankelijk van het inkomen van de natuurlijke ouders. Vanaf de maand na overlijden houdt de IB-Groep geen rekening meer met het inkomen van de overleden ouder.De aanvullende beurs kan met terugwerkende kracht aangevraagd worden. Doe dat binnen zes maanden na het overlijden.
Stuur een brief naar:
Dienst Uitvoering Onderwijs
Centraal Meldpunt Overledenen
Antwoordnummer 199
9700 VB Groningen

Een postzegel is niet nodig.
Zet in de brief in elk geval onderstaande persoonsgegevens van de overleden ouder:

 • achternaam, voornaam en voorletters
 • adres, postcode en woonplaats
 • geboortedatum
 • overlijdensdatum
 • plaats van overlijden

Vergeet niet het correspondentienummer en persoonsgegevens van het kind in de brief te vermelden.Lees hier de folder ‘Studiefinanciering Ouderbijdrage’.

BRON: Klik hier

Digitale Nazorg

Na het overlijden van een dierbare zijn er veel zaken die de nabestaanden moeten regelen. Steeds meer van deze zaken bevinden zich op digitaal gebied. Bijna iedereen is  tegenwoordig in het bezit van bijvoorbeeld een laptop of een smartphone, met wachtwoord. Als nabestaanden deze wachtwoorden niet hebben, kunnen ze niet bij de informatie op laptop of smartphone en gaat deze verloren. Digitale Nazorg is een bedrijf dat zich gespecialiseerd heeft in het voor nabestaanden toegankelijk maken van informatie op digitale apparatuur van de overledene. Hierbij gaat het om apparaten zoals telefoons, laptops, tablets en pc’s. Ook van apparaten met val- en waterschade kan informatie gehaald worden. Foto’s, belangrijke documenten, whatsapp- en sms-berichten, internethistorie, en agenda’s; al deze informatie kan voor de nabestaanden achterhaald worden door Digitale Nazorg. Hiermee kunnen de nabestaanden achterhalen 
wie ze een kaart kunnen sturen bijvoorbeeld, of welke muziek de overledene mooi vond en deze afspelen op de uitvaart. Ook afspraken in de agenda kunnen afgezegd worden en accounts op social media verwijderd worden. 

Tip: laat telefoonabonnementen en online diensten en social media na een overlijden nog een paar maanden doorlopen. Hiermee kunnen nabestaanden nog vrienden en familie bereiken waarvan ze zelf de gegevens niet hebben. 

Kijk ook eens op de website van Digitale Nazorg: www.digitalenazorg.nl